Om mig

Följ Annica Petterson på Instagram ”annicapetterson”    

annica petterson

Annica Petterson – Konstnär  &  Designer
Född 1965 i Göteborg

Annica Petterson har livnärt sig på sitt konstnärskap sen början på 1990-talet. Hon målar mestadels i olja och hennes måleri kan närmast beskrivas som naturalistisk surrealism. Hon målar mestadels i olja, men använder även akryl, cement, lera, strandved m.m i sina målningar.
Hon har ställt ut runt om i landet.

Speciellt för hennes måleri  är hennes äggskal som ofta blir till seglande barkliknande båtar. Äggskalsbåtarna får ofta en levande karaktär för henne, och de symboliserar olika människor och människotyper i hennes liv.  Annica målar ofta i symboler. Både vatten bubblorna i hennes målningar och äggskalen utgör symboler, nämligen livet självt.

 

Tankar om mitt måleri

Mitt måleri är inte helt llätt att sätta ord på,  jag tycker i och för sig att en målning har just den fördelen att den inte behöver ord, utan det är vad betraktaren ser och upplever som är det viktiga.

Jag tror att olika betraktare kan uppleva samma målning på olka sätt, beroende på hur man relaterar till sitt eget liv.

För mig symboliserar ofta målningar människor och situationer i mitt eget liv, för en annan person kan den betyda något helt annat.

”Jag önskar med mina målningar att kunna förmedla kärlek, hopp och livskraft.

Livet är här och nu, det är upp till var och en av oss att göra det bästa av sin alldeles egen unika tid här på denna härliga jord.”

ANNICA PETTERSON-SIGNATURAnnica Petterson

Studier
1984-1985 – Förberedande konstnärlig utbildning vid Helsjöns folkhögskola
1985-1987- Studier hos konstnär Rune I Johansson
1986-1987 – Studier i akvarell och oljemålning (S.K.S)
1991 – Studier vid T.B.V. konstskola